ALEGERI 2014

Alegeri 2014: Împotriva discursului urii

Acest proiect răspunde instigării la ură tot mai prezente în discursul partidelor politice. Proiectul abordează problematica în România, focalizându-se pe cele mai afectate grupuri (romi, femei, homosexuali), folosind oportunitățile oferite de alegerile europene din 2014 și legăturile stabilite între partidele politice aparținând aceleiași familii europene.

Este utilizată o combinație inovatoare de “name & shame” și satiră atât pentru a combate discursul urii, cât și pentru a sancționa discursurile populiste. Activitățile au, de asemenea, o dimensiune educațională și mobilizatoare semnificativă.

În plus, proiectul continuă și în contextul mai larg al alegerilor prezidențiale din România, programate să aibă loc spre finalul anului 2014 și contribuie la efortul pe termen lung necesar pentru a genera schimbarea mentalităților și pentru a promova valorile societății deschise.

Cele două obiective principale ale proiectului sunt următoarele:

  1. Diminuarea utilizării afirmațiilor discriminatorii și a discursului urii în luările de cuvânt ale politicienilor români, profitând de presiunea exercitată de colegii lor de alianțe europene în timpul alegerilor europene.
  2. Promovarea valorilor societății deschise prin educarea votanților români și mobilizarea acestora împotriva politicienilor care în discursul lor instigă la ură sau recurg la populism pentru a câștiga voturi.

 

Proiectul va produce alte câteva rezultate remarcabile:

  • Dezvoltarea unei rețele de susținători ai societății deschise provenind din diferite țări europene, dispuși să promoveze mesaje împotriva discursului urii;
  • Un set de materiale educative și mobilizatoare, care pot fi utilizate pentru a fundamenta demersuri viitoare similare, care să abordeze dimensiunile mai adânci ale problemei;
  • Un model replicabil de monitorizare și reacții rapide;
  • Un efect de mobilizare, printr-o campanie care utilizează din plin beneficiile noilor tehnologii.

 

Proiect finanțat de Open Society Institute For Europe (OSIFE) și Fundația pentru o societate deschisă

***

European Elections 2014: countering the rise of hate-speech

This project is answering to the increased recourse to hate-speech by political parties. It addresses the issue in Romania, focused on the most affected groups (Roma, Women, LGBTI), by using the opportunities offered by the 2014 European elections and the links between political parties belonging to the same European family. The project uses an innovative combination of name & shame and satire to counteract the hate-speech and to sanction populist politicians. A significant education and mobilization component is included. The project also looks into the larger context of the Romanian presidential elections scheduled for the end of 2014 and it contributes to the long-term work of changing mentalities and promoting open society values.

The two main objectives of this project are the following:

1.       To diminish the usage of discriminatory statements and hate-speech in the discourse of Romanian politicians by taking advantage of the pressure by their European peers during EP elections.

2.      To promote open society values by educating Romanian voters and mobilizing them against any politicians who recur to hate-speech or populism in order to gain easy votes.

 

In the background, the project will produce a number of other remarkable results:

·         A network of connections between open society advocates, from various European countries, willing to disseminate the messages against hate-speech;

·         A set of materials that can be used to educate or mobilize, input for the long term work on the deeper dimensions of the problem;

·         A replicable model of monitoring and rapid-reactions;

·         An effect of mobilization, through a campaign that makes full use of the benefits of new technologies.

 

Project funded by Open Society Institute For Europe (OSIFE) and The foundation for an open society

Leave a Reply

O campanie a Fundației pentru o societate deschisă