ALEGERI 2014

Românii votează pentru Europa!

În luna mai 2014 vor avea loc, în toate statele membre ale Uniunii Europene, alegeri pentru Parlamentul European. Din păcate, România nu a introdus metode alternative de vot (prin corespondență sau pe Internet). De aceea, pentru a putea vota un candidat român, cetățenii români care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să facă un drum acasă ori să meargă la cea mai apropiată reprezentanță diplomatică. Dacă opțiunea de vot se îndreaptă către un candidat din țara de reședință, cetățenii români trebuie să demonstreze șederea legală pe teritoriul acelui stat, fie printr-un act emis de țara gazdă, fie printr-un contract de închiriere sau chiar o factură de utilități. Dincolo de această condiție generală, criteriile și etapele pentru exercitarea dreptului de vot de către cetățenii români de pe teritoriul unui stat din UE, în favoarea unui  candidat din țara respectivă, diferă de la țară la țară.

În acest context Fundația pentru o societate deschisă a demarat inițiativa Românii Votează pentru Europa! care-și propune să le ofere românilor aflați în state membre ale Uniunii Europene informații utile în ceea ce privește modalitate prin care pot vota în țara lor de reședință.

Votând în țara de reședință, românii vor alege dintre candidații și partidele din această țară. Chiar dacă nu au un partid preferat, românii ar trebui să își exercite dreptul de vot. Prin votul lor, pot penaliza partidele extremiste sau candidații care câștigă notorietate prin discursuri discriminatorii la adresa imigranților.

Alegerile europene reprezintă un moment în care românii își pot afirma statutul de cetățeni europeni.

Pe această pagină veți găsi câte o broșură informativă pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene unde locuiește o comunitate de români numeroasă.

Pentru a accesa informațiile despre procedura de vot, dați click pe numele fiecărei țări.

Țară

Termen pentru înregistrare

Franța

31 decembrie 2013

Spania

30 ianuarie 2014

Italia

24 februarie 2014

Belgia

28 februarie 2014

Grecia

28 februarie 2014

Portugalia

25 martie 2014

Cipru

2 aprile 2014

Olanda

8 aprilie 2014

Danemarca

21 aprilie 2014

Suedia

25 aprilie 2014

Germania

4 mai 2014

Marea Britanie și Irlanda de Nord

6 mai 2014

Irlanda

6 mai 2014

 

Proiect finanțat de Open Society Institute For Europe (OSIFE) și Fundația pentru o societate deschisă

***

ROMANIANS VOTE FOR EUROPE!

In May 2014, the European Parliament elections will take place in all European Union member states. Unfortunately, Romania has not implemented alternative voting systems (by mail or Internet). This is why, in order to vote for a Romanian candidate, Romanian citizens who live within the European Union need to take a trip back home or to go to the nearest embassy or consulate. If their voting options are rather inclined towards a candidate from their country of residence, Romanian citizens must prove their legal residence on the territory of that state either by means of a document issued by the host country or by means of a lease contract or even a utilities invoice. Beyond this general condition, the criteria and stages needed to be fulfilled by for Romanian citizens living in other European Union countries in order to be able to exercise their voting rights for a candidate from that country differ from one country to another.

In this context, The foundation for an open society has launched the project “Romanians vote for Europe!”, which aims at offering Romanians living abroad in European Union member states useful information regarding the means through which they may vote in their countries of residence.

By voting in their country of residence, Romanians will choose from the candidates and parties of that country. Even if they do not have a favourite party, Romanians should exercise their right to vote. By means of their vote, they may sanction extremist parties or candidates who win notoriety by making discriminatory speeches against immigrants.
European elections represent a moment when Romanians may reaffirm their status of European citizens.

Below you may find a leaflet containing information for each member state of the European Union where an important Romanian community resides.

In order to access information concerning the voting procedure, click on the name of each country:

Country

Registration deadline

France

31 December 2013

Spain

30 January 2014

Italy

24 February 2014

Belgium

28 February 2014

Greece

28 February 2014

Portugal

25 March 2014

Cyprus

2 April 2014

The Netherlands

8 April 2014

Denmark

21 April 2014

Sweden

25 April 2014

Germany

4 May 2014

Great Britain and Northern Ireland

6 May 2014

Ireland

6 May 2014

 

Project funded by Open Society Institute For Europe (OSIFE) and The foundation for an open society

Leave a Reply

O campanie a Fundației pentru o societate deschisă