ALEGERI 2014

Reprezentanții societății civile în dezbatere cu Renate Weber

 Fundația pentru o societate deschisă a organizat astăzi, 12 mai, cea de-a treia dezbatere a reprezentanților societății civile cu partidele politice, a cărei invitată a fost Renate Weber, candidată la alegerile europarlamentare din partea Partidului Național Liberal.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea punctelor pe care PNL le are în vedere pentru agenda europeană: dezvoltare economică, industrială și a sectorului agricol.

Dezbaterea a avut ca temă principală combaterea discriminării. Deși susține o legislație împotriva discriminării , Renate Weber admite că există o anumită rezistență politică și instituțională în această direcție din partea a diferitelor grupuri parlamentare.

Cu privire la componența PE, Renate Weber afirmă: ”Dacă în actualul format nu am reușit să trecem prin Parlament și să avem o legislație anti-discriminare a UE, nu văd cum am reuși în viitor.” Domnia sa susține fără însă, fără echivoc, următoarele:

1. Finalizarea legislației anti-discriminare a UE, prin pași concreți către adoptarea unei directive anti-discriminare comprehensive și către implementarea efectiva a standardelor deja existente;  continuarea programelor financiare ale UE în vederea înlesnirii  unei acțiuni eficiente menite sa transforme egalitatea de șanse într-o realitate in U.E.

 

2. Promovarea unei definiții inclusive a familiei in politicile UE care să cuprindă toate tipurile de familie – inclusiv cele care nu sunt înregistrate pe baza căsătoriei, respectând în acest fel drepturile cetățenilor europeni și ale familiilor lor în contextul libertății de circulație și al principiului recunoașterii reciproce.

 

3. Adoptarea unei legislații la nivel european care să combată și sa prevină discriminarea în ce privește accesul la locuire; combaterea și prevenirea segregării spațiale/locative pe criterii etnice sau socio-economice prin stabilirea de standarde europene in domeniu.

 

4. Adoptarea unei legislații la nivel european care să combată și prevină (pedepsească) evacuările forțate și nejustificate legal ale cetățenilor europeni atât în țara de origine cât și în alte state europene.

 

5. Adoptarea unei strategii la nivelul UE privitoare la egalitatea persoanelor LGBTI sub forma unui plan de acțiune comprehensiv pentru combaterea discriminării persoanelor LGBTI si promovarea egalității.

 

  1. Adoptarea unor masuri pentru recunoașterea drepturilor persoanelor trans  prin eliminarea la nivel european si național a cerințelor restrictive de recunoaștere legală a genului pentru persoanele trans și prin sprijinirea demersurilor din cadrul UE de depatologizare a identităților trans.
Amendamente:Fără rezerve, atâta timp cât actori relevanți (asociații profesionale ale psihologilor din multe țări europene) se pronunță în favoarea acestui demers.

 

7. Adoptarea unor măsuri pentru eliminarea discriminării de gen și asigurarea egalității de gen, inclusiv prin asigurarea accesului neîngrădit la servicii de sănătate sexuala și a reproducerii, ca parte integranta din sistemele de sănătate din statele membre UE.

 

8. Adoptarea unei strategii la nivelul UE pentru promovarea accesului adolescenților și tinerilor la informații si educație cuprinzătoare, adaptată vârstei, în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și implicarea lor efectiva în luarea deciziilor privind drepturile lor in acest domeniu.

 

De asemenea, candidata la alegerile europarlamentare susține drepturile persoanelor LGBTI, însă nu crede că vor fi adoptate măsuri mai ample din cauza unei opoziții conservatoare în Parlamentul European.

O mentalitate conservatoare împiedică adoptarea unor strategii privind accesul adolscenților și al tinerilor la informații și educație cuprinzătoare despre drepturi sexuale și reproductive.

Pe viitor, Renate Weber își dorește și speră să găsească sprijin, în mediul privat, dar și guvernamental, pentru demararea unei caravane în mediul rural dedicată depistării cancerului de sân și de col uterin

În ceea ce privește incluziunea romilor, candidata PNL consideră că este necesară o strategie pan-europeană de integrare a romilor, astfel încât minoritatea romă să beneficeze de aceleași servicii în oricare dintre statele membre.

Un alt subiect atins a fost semnarea și asumarea Cartei drepturilor digitale, Renate Weber fiind singura candidată din România care a semnat acest document. Explicația pentru faptul că un singur candidat a răspuns demersului este recurentă în discursurile candidaților cu care ne-am întâlnit până în prezent, volumul de informații și de lucru fiind unul foarte mare, motiv pentru care multe dintre inițiative nu primesc răspuns.

La dezbatere au participat reprezentanți din partea a 11 organizații non-guvernamentale. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Alegeri 2014: Împotriva discursului urii”.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Claudia Iordache, Specialist comunicare al Fundației pentru o societate deschisă, prin e-mail claudia.iordache@fundatia.ro.

Din cauza unei probleme tehnice, întâlnirea nu a putut fi înregistrată.

Leave a Reply

O campanie a Fundației pentru o societate deschisă